Kho hàng

Có sẳn hàng Cu/PVC nhãn hiệu TAYA, GL.CABLES

Hiện chúng tôi có sẳn số lượng lớn cáp điện lực hạ thế Cu/PVC 0.6/1Kv Quy cách 1. CU/PVC 0.6/1Kv 1.5mm2 cho đến 50mm2 2. CU/PVC/PVC 0.6/1Kv 4mm2 x 4C - 19m 3. CU/PVC/PVC 0.6/1Kv 1.5mm2 x 2C - 53m 4. CU/PVC/PVC ...

Cáp chống cháy TAYA

Hiện tại chúng tôi đang có sẵn hàng cáp chống cháy TAYA ( Đài loan ), cáp chống cháy LS được sản xuất tại Việt Nam : các quy cách dây   Cu/Mica/XLPE/LSHF       ( CV/Fr ): 1.Cu/Mica/XLPE/LSHF 4 mm2 - ...

Có hàng sẳn Cáp chống nhiễu và Cáp điều khiển mềm

Hiện tại chúng tôi đang có sẵn hàng cáp chống nhiễu các quy cách : Cáp điều khiển mềm  GL.CABLES có quy cách :  VCT 2C x 0.5mm2   -  5.000m VCT 3C x 0.5mm2   - 1.150m VCT 4C x 0.5mm2  - 3000m VCT 6C x 0.5mm2  - 2000m VCT 7C x ...

Dây đơn mềm

  Hiện tại chúng tôi đang tồn kho quy cách đơn mềm GLCABLES ( VSF)  VSF 0.75mm² (đỏ) VSF 1.0mm² đen VSF 1.0mm² te VSF ...