Kho hàng

Hiện chúng tôi có sẳn số lượng lớn cáp điện lực hạ thế Cu/PVC 0.6/1Kv

Quy cách

1. CU/PVC 0.6/1Kv 1.5mm2 cho đến 50mm2

2. CU/PVC/PVC 0.6/1Kv 4mm2 x 4C - 19m

3. CU/PVC/PVC 0.6/1Kv 1.5mm2 x 2C - 53m

4. CU/PVC/PVC 0.6/1Kv 1.5mm2 x 3C - 225m

5. CU/PVC/PVC 0.6/1Kv 3C x 4.0mm2 - 780m

6. CU/PVC/PVC 0.6/1Kv 3C x 5.5mm2 - 2,625m

7. CU/PVC/PVC 0.6/1Kv 4C x 3.5mm2 - 20m

8. CU/PVC/PVC 0.6/1Kv 3C x 2.5mm2 - 1900m

9. CU/PVC/PVC 0.6/1Kv 4C x 2.5mm2 - 30m

10. Cáp đồng trục 5C - FB 1.02 - 999m

Hàng có đầy đủ giấy chứng nhận chất lượng.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để phục vụ bạn!