Kho hàng

 

Hiện tại chúng tôi đang tồn kho quy cách đơn mềm GLCABLES ( VSF) 

VSF 0.75mm² (đỏ)
VSF 1.0mm² đen
VSF 1.0mm² te
VSF 1.5mm² đen
VSF 1.5mm² vàng
VSF 2.0mm² đen
VSF 2.0mm² đỏ
VSF 2.5mm² lam
VSF 2.5mm² đen
VSF 3.5mm² (lam)
VSF 4.0mm² (te)
VSF 4.0mm² (đen)
VSF 4.0mm² (đỏ)
VSF 6.0mm² (te)
VSF 6.0mm² (đen)
VSF 6.0mm² (lam)
VSF 6.0mm² (đỏ)
VSF 10mm² (đỏ)
VSF 10mm² (lam)
VSF 16 mm² (đen)
VSF 16 mm² (lam)
VSF 25mm² ( đen )

 

Rất vui được phục vụ quý khách hàng