Kho hàng

Hiện tại chúng tôi đang có sẵn hàng cáp chống nhiễu các quy cách :

Cáp điều khiển mềm  GL.CABLES có quy cách : 

VCT 2C x 0.5mm2   -  5.000m

VCT 3C x 0.5mm2   - 1.150m

VCT 4C x 0.5mm2  - 3000m

VCT 6C x 0.5mm2  - 2000m

VCT 7C x 0.5mm2  - 3500m

VCT 2C x 0.75mm- 3.000m

VCT 3C x 0.75mm2 - 3500m

VCT 4C x 0.75mm2 - 2.500m

VCT 6C x 0.75mm2 - 1.453m

VCT 8C x 0.75mm2 - 101m

VCT 10C x 0.75mm2 - 1.500m

VCT 12C x 0.75mm2 - 5.591m

VCT 2C x 1.25mm2 - 3.119m

VCT 3C x 1.25mm2 - 3000m

VCT 4C x 1.25mm2 - 4000m

VCT 7C x 1.25mm- 2.307m

VCT 8C x 1.25mm2  - 1.697m

VCT 10C x 1.25mm2  - 3.000m

VCT 30C x 1.25mm2  - 300m

VCT/SB 2C x 1.25mm2 - 3.000m

VCT/SB 2C x 0.75mm2 - 2000m

Hàng có đầy đủ giấy chứng nhận chất lượng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để phục vụ bạn!