lĩnh vực hoạt động

Điện Tường Phát được thành lập vào năm 2009 với một tầm nhìn đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dịch vụ điện ở trong nước . Chúng tôi là:
 

- Công ty TNHH TM DV Điện Tường Phát được thành lập theo Sở kế hoạch đầu tư.

- Một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất về phân phối các mặt hàng điện trong nước .

- Nhà Phân Phối & Đại lý độc quyền cho các thương hiệu lớn .