Hồ sơ công ty

Dien Tuong Phat 成立于 2009 年,其愿景是在国内电气服务行业发挥重要作用。我们是:
 

- 计划投资部下设Tuong Phat Electric Trading Service Co., Ltd.。

- 国内电气产品分销领域发展最快的企业之一。

- 主要品牌的独家经销商和代理。Hồ sơ công ty |

lĩnh vực hoạt động |

Sứ mệnh |