Chi tiết sản phẩm

Cáp lõi đồng hạ thế CU/XLPE/PVC 600/1000V
Điện Tường Phát

Cáp lõi đồng hạ thế CU/XLPE/PVC 600/1000V

Mã sản phẩm : 061

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm:

Cáp lõi đồng hạ thế bọc cách điện XLPE và vỏ bảo vệ PVC