Chi tiết sản phẩm

Cáp chống cháy - CU/MICA/XLPE/LSHF 600/1000V
Điện Tường Phát

Cáp chống cháy - CU/MICA/XLPE/LSHF 600/1000V

Mã sản phẩm : 063

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm:

Cáp chống cháy Mica cách điện XLPE, ít khói, phi Halogen 0,6/1kV