Chi tiết sản phẩm

DÂY ĐỒNG TRẦN (C)
Điện Tường Phát

DÂY ĐỒNG TRẦN (C)

Mã sản phẩm :

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm:

Dây Đồng Trần dùng cho đường dây tải điện trên không.