Chi tiết sản phẩm

Cáp Hàn
Điện Tường Phát

Cáp Hàn

Mã sản phẩm : 058

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm:

Ưu điểm:

Sợi cáp mềm, chịu nhiệt tốt, sử dụng cao su thiên nhiên, dễ vận hành, vận chuyển thích hợp trong ứng dụng xây dựng kết cấu công trình, được khách hàng biết và sử dụng nhiều.
Đặc điểm hàng hóa:

Quy cách Bề dày lớp cách điện
bằng cao su
Đường kính tổng 
(mm)
số m/cuộn Trọng lượng 
(kg
/cuộn)
1 x16 2.0 10.0 200 42
1 x25 2.0 11.5 200 61
1 x35 2.0 12.5 200 79
1 x50 2.0 14.5 100-200 59-118
1 x70 2.0 16.5 100-200 85-170
1 x95 2.0 18.5 100-200 109-218

Đặc tính kỹ thuật:

1 2 3
Nominal Cross Sectional Area 
mm2
Nominal Diameter of Wires 
in Conductor 
mm
Maximum Resistance of Conductor at 20oc
plain wires

ohms/Km
16 0.41 1.210
25 0.41 0.780
35 0.41 0.554
50 0.41 0.386
75 0.51 0.272
95 0.51 0.206
120 0.51 0.161