Chi tiết sản phẩm

CÁP CÁCH ĐIỆN & VỎ BỌC PVC - 0.6/1KV
Điện Tường Phát

CÁP CÁCH ĐIỆN & VỎ BỌC PVC - 0.6/1KV

Mã sản phẩm : 0002

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm:


 
 

   
Số ruột
No.
Of cores
Tiết diện danh định
Nominal area
Ruột dẫn
Conductor
Bề dày cách điện Thick.of insulation Bề dày cách điện Thick.of sheath Đường kính tổng (khoảng) Overall diameter (Approx.) Điện trở ruột dẫn lớn nhất Max.Conductor resistance (200C) Điện áp thử Test voltage (A.C) Trọng lượng ước tính Approx. Weight
Cấu tạo
Composition
Đường kính
Diameter
  mm2 N0/mm mm mm mm mm Ω/Km V/1min Kg/Km
 
 
 
 
 
1.5
2.5
4
6
10
7/0.53
7/0.67
7/0.85
7/1.04
7/1.35
1.59
2.01
2.55
3.12
4.05
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
6.2
6.6
7.2
7.7
8.7
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
53
65
85
107
153
1
 
Ruột
16
25
35
50
70
7/1.70
7/2.14
7/Compt.
7/Compt.
19/Compt.
5.1
6.42
7.1
8.2
9.8
0.7
0.9
0.9
1.0
1.1
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
9.7
11.4
12.1
13.4
15.2
1.15
0.727
0.524
0.387
0.268
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
216
320
400
531
732
 
 
1
 
Core
95
120
150
185
240
19/Compt.
37/Compt.
37/Compt.
37/Compt.
37/Compt.
11.5
13.0
14.5
16.3
18.5
1.1
1.2
1.4
1.6
1.7
1.5
1.5
1.6
1.6
1.7
17.1
18.8
20.9
23.1
25.7
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
980
1235
1509
1880
2380
  300
400
500
630
61/Compt.
61/Compt.
61/Compt.
127/2.52
20.8
23.8
26.7
32.76
1.8
2.0
2.2
2.4
1.8
1.9
2.0
2.2
28.5
32.2
35.7
42.6
0.0601
0.0470
0.0366
0.0283
3.5
3.5
3.5
3.5
3048
3900
4860
6415
 
 
 
2
1.5
2.5
4
6
7/0.53
7/0.67
7/0.85
7/1.04
1.59
2.01
2.55
3.12
0.7
0.7
0.7
0.7
1.8
1.8
1.8
1.8
10.2
11.0
12.2
13.2
12.1
7.41
4.61
3.08
3.5
3.5
3.5
3.5
145
178
232
292
 
Ruột
 
 
10
16
25
35
7/1.35
7/1.70
7/2.14
7/Compt.
4.05
5.1
6.42
7.1
0.7
0.7
0.9
0.9
1.8
1.8
1.8
1.8
15.2
17.2
21.2
22.6
1.83
1.15
0.727
0.524
3.5
3.5
3.5
3.5
417
581
764
944
2
 
Core
 
50
70
95
120
7/Compt.
19/Compt.
19/Compt.
37/Compt.
8.2
9.8
11.5
13.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.8
1.8
2.0
2.1
25.2
17.2
21.2
22.6
0.387
0.268
0.193
0.153
3.5
3.5
3.5
3.5
1240
1695
2276
2884
  150
185
240
300
37/Compt.
37/Compt.
37/Compt.
61/Compt
14.5
16.3
18.5
20.8
1.4
1.6
1.7
1.8
2.2
2.3
2.5
2.7
40.3
44.9
50.2
55.8
0.124
0.0991
0.0754
0.0601
3.5
3.5
3.5
3.5
3515
4390
5566
7100