Dự án

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
Chủ đầu tư: Tainan Spinning Việt Nam
Quy mô: 56,000 m2 (diện tích đất 18ha)
Gói thầu: Thiết kế - thi công